Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: 170 Θέσεις εργασίας από την Προκήρυξη της Κοινωφελούς Εργασίας
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

170 Θέσεις εργασίας από την Προκήρυξη της Κοινωφελούς Εργασίας

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ  εξέδωσε την  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 5.902/1/ 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής  διάρκειας 5 μηνών για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Δυτικός Περιφερειακός τομέας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
 
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν μόνον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, αναγράφοντας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δυτικός Τομέας Αθηνών)», υπόψη κας Λεμονιάς Σεργιάννη, τηλ. επικοινωνίας: 210-3327781/730.

 
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13 έως 22 Ιουνίου 2012
έντυπα αιτήσεων και οδηγίες συμπλήρωσης αιτήσεων


Θα γίνει η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα (170) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής - Δυτικός τομέας Αθηνών στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:


02. Συμπράττων φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωδικός θέσης
 Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Αισθητική αποκατάσταση δημόσιων και δημοτικών κτιρίων – σχολικών κτιρίων
Δήμος Ιλίου
ΔΕ Ελαιοχρωματιστές
5 μήνες
7
102
Αισθητική αποκατάσταση δημόσιων και δημοτικών κτιρίων – σχολικών κτιρίων
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Βοηθοί Ελαιοχρωματιστών
5 μήνες
3
103
Αισθητική αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων
Δήμος Ιλίου
ΔΕ Ελαιοχρωματιστές
5 μήνες
4
104
Αισθητική αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Βοηθοί Ελαιοχρωματιστών
5 μήνες
1
105
Αισθητική αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων
Δήμος Ιλίου
ΔΕ Τεχνίτες Οικοδομικών εργασιών
5 μήνες
4
106
Αισθητική αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων
5 μήνες
1
107
Συντήρηση πεζοδρομίων
Δήμος Ιλίου
ΔΕ Τεχνίτες Οικοδομικών εργασιών
5 μήνες
4
108
Συντήρηση πεζοδρομίων
Δήμος Ιλίου
ΔΕ Υδραυλικοί
5 μήνες
2
109
Συντήρηση πεζοδρομίων
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Βοηθοί τεχνιτών οικοδομικών εργασιών
5 μήνες
2
110
Συντήρηση πεζοδρομίων
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων
5 μήνες
2
111
Συντήρηση και φύλαξη παιδικών χαρών
Δήμος Ιλίου
ΔE Φύλακες
5 μήνες
10
112
Συντήρηση και φύλαξη παιδικών χαρών
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
5
113
Αποκατάσταση και καθαρισμός στηλών και πινακίδων
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
10
114
Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πράσινου
Δήμος Ιλίου
ΔΕ Δενδροκηπουροί
5 μήνες
4
115
Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πράσινου
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Εργάτες Κήπων
5 μήνες
6
116
Φυτεύσεις σε γειτονιές και συντήρηση πρασίνου
Δήμος Ιλίου
ΔΕ Δενδροκηπουροί
5 μήνες
4
117
Φυτεύσεις σε γειτονιές και συντήρηση πρασίνου
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Εργάτες Κήπων
5 μήνες
6
118
Καθαρισμός περιαστικού πρασίνου στο Ποικίλο Όρος
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
5 μήνες
5
119
Λειτουργία προγραμμάτων σίτισης
Δήμος Ιλίου
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
5 μήνες
2
120
Λειτουργία προγραμμάτων σίτισης
Δήμος Ιλίου
ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί
5 μήνες
2
121
Λειτουργία προγραμμάτων σίτισης
Δήμος Ιλίου
ΔΕ Διοικητικοί υπάλληλοι
5 μήνες
1
122
Υποστήριξη ευπαθών ομάδων
Δήμος Ιλίου
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτές
5 μήνες
3
123
Υποστήριξη ευπαθών ομάδων
Δήμος Ιλίου
ΤΕ Λογοθεραπευτές
5 μήνες
1
124
Υποστήριξη ευπαθών ομάδων
Δήμος Ιλίου
ΔΕ Διοικητικοί υπάλληλοι
5 μήνες
1
125
Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου, βιοδιασπώμενων σακουλών και Πόρτα- Πόρτα ενημέρωση νοικοκυριών.
Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)*
ΔΕ Διανομείς Φυλλαδίων
5 μήνες
39
126
Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου, βιοδιασπώμενων σακουλών και Πόρτα- Πόρτα ενημέρωση νοικοκυριών.
Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)*
ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού
5 μήνες
38
127
Διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης και γαιοσκωλήκων.
Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)*
Εργάτης γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
1
128
Τοποθέτηση Κάδων Οργανικών
Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)*
Εργάτης γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
1
129
Επιμορφωτικές συσκέψεις στους ΟΤΑ και υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης
Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)*
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
5 μήνες
1

* Οι δράσεις – ενέργειες Κοινωφελούς Χαρακτήρα με συμπράττοντα φορέα την Περιφέρεια Αττικής (για την Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών και έδρα συντονισμού το Δήμο Περιστερίου) είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής ενότητας Δυτικού τομέα Αθηνών, ανάλογα με τις ανάγκες πού θα προκύψουν.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ σε pdfΑφήστε τα σχόλια σας…. τις απόψεις σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.